Energie besparen in een hotel

Energie besparen in een hotel

Waarom hebt u contact opgenomen met Informazout?
Als het gaat om het aankopen van voedingswaren voor ons gastronomisch restaurant letten we zeer goed op de kwaliteit en de prijs van onze leveranciers. Vreemd genoeg hebben we niet noodzakelijk dezelfde reflex wat energie betreft. Daarom wilden we het advies van een specialist over onze verwarmingsinstallatie vooraleer we eender welke investering gingen doen.

Wat waren uw prioriteiten?
Een van onze ketels was niet meer zeer betrouwbaar. Als viersterrenhotel zijn we het aan onze klanten verplicht om in te grijpen als het comfort dat ze mogen verwachten van een zaak als de onze in het gedrang komt. Het is ook een kwestie van reputatie en imago.

U wilde dus een lagere energiefactuur, maar niet tegen eender welke prijs...
We waren inderdaad verplicht om te investeren, maar niet noodzakelijk in de goedkoopste oplossing. Ons cliënteel is zeer veeleisend en comfort is een van onze prioriteiten. De kunst was dus een evenwicht te vinden: besparen, ja, maar de klant mocht in geen geval een gevoel van comfortverlies ondervinden.

Welke raadgevingen hebt u onthouden? 
Ik ben meer bewust geworden van bepaalde punten waarop ik meer energie kon besparen. We hebben niet alleen geïnvesteerd in een renovatie van de installatie, maar bv. ook in de isolatie van de leidingen en een stookolieteller per brander (5 stookketels), zodat we in de toekomst over de nodige statistieken beschikken. Samen met onze installateur hebben we een analyse uitgevoerd om na te gaan hoe rendabel de vervanging van een oude ketel zou zijn.

Werd het doel bereikt? 
Zeer zeker. We zijn nu veel alerter voor zaken die we vroeger als details beschouwden. Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel we eigenlijk bespaard hebben, maar we zijn op de goede weg.

Wat zou u een collega aanbevelen?
Dat hij zich bewust moet worden hoeveel je kan besparen op het vlak van energie. Als de baas er zich niet van bewust is, hoe zou hij dan willen dat zijn personeel een minder energieverslindende houding aanneemt?